Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
goldenowl
A co jeśli w życiu właśnie powinno chodzić o te leniwe soboty, gdy razem z dziewczyną lub chłopakiem ogląda się Netflix i pije kawę (z mlekiem, bo weekend) i o niczym nie myśli, i nigdzie nie spieszy, bo praca została za drzwiami w piątek i wróci dopiero za dwa dni?
— Andrzej Tucholski
goldenowl
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
goldenowl
Reposted fromoll oll viapalina palina
goldenowl
4170 da4e 500
Reposted fromkaiee kaiee viahardbitch hardbitch
goldenowl
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaczeresnia czeresnia
goldenowl
6034 a678
Reposted fromsaku saku viahalfinlove halfinlove
goldenowl
2908 8791 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapoolun poolun
goldenowl
goldenowl
“Bo za bardzo mi zależało. Od początku. Od momentu, kiedy zaczęliśmy na siebie patrzeć.”
goldenowl
I chyba nie potrafię powiedzieć, że nie chciałabym Ciebie mieć. 
— Pezet - "Przyjdź na chwilę"
goldenowl
- Dlaczego nie powiesz tego od razu?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaduzedziecko duzedziecko
goldenowl
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood vialikek likek
goldenowl
Pokochaj mnie na cały etat
weź mnie ponad godziny. 
— Kaja Kowalewska - "Bez urlopu"
Reposted fromlovvie lovvie viaasylopath asylopath
goldenowl
Bo widzi pan... ja chyba byłam w panu trochę zakochana.
— Victor Hugo
Reposted fromncmsp ncmsp vialikek likek
goldenowl
8405 3b03 500
Reposted fromdobby dobby viaduzedziecko duzedziecko
goldenowl
9002 7df3
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaedhell edhell
goldenowl
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo vialikek likek
goldenowl
0034 de22 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viadraia draia
goldenowl
6753 13c5
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 vialucius lucius
goldenowl
7554 ee6b 500
Reposted fromtfu tfu viaasylopath asylopath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl